Lungsvikt


Ålder: Alla

Kön: Båda

Huvudsymptom: Andningsbesvär


Vad är Lungsvikt:
Ett tillstånd då lungorna inte helt kan bli av med koldioxiden


Lungsvikt symptom:
Förvirring, slöhet, sömnig, svaga och snabba andetag


Diagnoser med liknande symptom:

COPD
Sjukdomar som skapar andningsproblem
Medfödd hjärtsvikt
Fetma
Hjärtsäcksinflammation
Astma
Extrem blodförlust
Astma
Lungödem<< Diagnoser