Bakteriella toxiner


Ålder: Alla

Kön: Båda

Huvudsymptom: Diarré


Vad är Bakteriella toxiner:
Förtärande av mat som blivit kontaminerat av toxiner(producerade av bakterier)


Bakteriella toxiner symptom:
Påbörjas vanligtvis inom 6 timmar efter att man ätit mat som gjort andra sjuka, kraftigt illamående och kräkningar, brukar hålla i sig i upp till 36 timmar


Diagnoser med liknande symptom:

Bakteriell
Ehec
Gastroenterit/Mag-tarmkatarr
Systemic infection
Medicin användning
Diabetes
Irriterad tarm syndrom
Travelers diarrhea
Dysenteri<< Diagnoser